DISCLAIMER


Responsible Young Drivers is een stichting die zich inzet voor de verkeersveiligheid onder jongeren. De website van RYD is in beheer bij RYD.

Bij het gebruik van deze website stemt de bezoeker in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website. RYD draagt er zorg voor de inhoud van de website regelmatig bij te werken of onderdelen toe te voegen. Keijzer B.V. is echter niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud.

RYD behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan, of te verwijderen van de site. RYD is niet aansprakelijk voor (dreigende) schade:
  • 1. toegebracht door de website
  • 2. voortvloeiend uit het gebruik van de website
  • 3. in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
  • 4. voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen

RYD is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks. Niets uit de tekst, films, foto’s of grafische voorstellingen in deze website mag worden gekopieerd, verspreid, bewerkt, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van RYD.

TWITTER

FACEBOOK


Ook zo’n actie?!

Klik hier voor meer informatie als ons team ook aanwezig moet zijn op uw evenement.
offerte-aanvragen