FRIS!TEAMS


Het FRIS!team, bestaande uit een drietal jongeren, zal een beloning geven aan de bestuurders die niet gedronken hebben tijdens de controles. De controledata worden bepaald in onderling overleg tussen de verschillende politiediensten en Responsible Young Drivers. De FRIS!Teams zijn heel het jaar door actief.

Het team wordt voornamelijk ingezet bij de grotere alcoholcontroles, waar voldoende doorstroom is aan mensen om het gesprek mee aan te gaan. Een van de belangrijkste doelen van de alcoholcontroles is om zoveel mogelijk automobilisten te confronteren met de controlesen daarmee de bewustwording van de gevaren van alcohol in het verkeer te vergroten. Automobilisten worden zo op een positieve manier bewust gemaakt van de gevaren van het rijden onder invloed van alcohol.

RYD wil dat jongeren overtuigd raken van de ernst van het rijden onder invloed van alcohol- en drugs. Tijdens de controles worden dan ook teams van jongeren ingezet die op een positieve manier de bestuurders benaderen. Uit ervaring weten we dat jongeren bereid zijn mee te doen en het gesprek aan te gaan.

 

simulator

TWITTER

FACEBOOK


Ook zo’n actie?!

Klik hier voor meer informatie als ons team ook aanwezig moet zijn op uw evenement.
offerte-aanvragen