Lespakket


Het lespakket Sleutel tot veilig verkeer heft tot doel toekomstige jonge bestuurders kennis te laten maken met verkeersveiligheid en is opgesplitst in een aantal onderdelen. In het eerste onderdeel dat ongeveer een lesuur in beslag neemt, worden de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen besproken. De combinatie van alcohol, drugs, of geneesmiddelen kan aanleiding geven tot gevaarlijke verkeerssituaties.

Responsible Young Drivers heeft daarom het tweede onderdeel ‘Rijden onder invloed’ ontwikkeld. Het derde gedeelte gaat over verkeersgedrag. Alle onderdelen worden door promotieteamleden gegeven op een aantrekkelijke en interactieve manier, waarbij we proberen de discussie tussen de jongeren op gang te krijgen


simulator

TWITTER

FACEBOOK


Ook zo’n actie?!

Klik hier voor meer informatie als ons team ook aanwezig moet zijn op uw evenement.
offerte-aanvragen